Program rajdu

Opublikowanie Regulaminu Uzupełniającego
5 września 2019r. – czwartek

Otwarcie Listy Zgłoszeń
5 września 2019r. – czwartek

Zamknięcie Listy Zgłoszeń
22 września 2019r. – niedziela, godz. 24:00

Zamówienie Dodatkowej Powierzchni w Parku Serwisowym i Sąsiadujących Stanowisk
22 września 2019r. – niedziela, godz. 24:00

Opublikowanie Listy Zgłoszeń
25 września 2019r. – środa, godz. 19:00 na stronie www.rajd-wisly.pl

Opublikowanie Harmonogramu Odbioru Administracyjnego, Badania Kontrolnego BK-1
25 września 2019r. – środa, godz. 19:00 na stronie www.rajd-wisly.pl

Wydawanie Książki Drogowej
27 września 2019r. – piątek, podczas Odbioru Administracyjnego

Termin Podania Szczegółów Dotyczących Pilota
27 września 2019r. – piątek, do czasu odbioru administracyjnego

Odbiór Administracyjny i Wydawanie Dokumentów do Zapoznania z Trasą
27 września 2019r. – piątek, od godz. 07:00 do 09:30 wg. harmonogramu
Biuro Rajdu – Istebna, Kompleks ZAGROŃ, Zaolzie 1588
Program Zapoznania z Trasą (zgodnie z załącznikiem nr 2)
Rozpoczęcie zapoznania: 27 września 2019r. – piątek, godz. 09:00
Zakończenie zapoznania: 27 września 2019r. – piątek, godz. 15:00

Badanie Kontrolne BK-1
27 września 2019r. – piątek, od godz. 11:00 do godz. 16:30 wg. harmonogramu Warsztat Samochodowy AUTO-SERWIS Kowalczyk, Istebna 1702
GPS: N 49°33’233″ E 18°53’033″

Pierwsze Posiedzenie ZSS
27 września 2019r. – piątek, godz. 17:00
Istebna, Kompleks ZAGROŃ, Zaolzie 1588

Opublikowanie Harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego oraz Listy Startowej Rajdu
27 września 2019r. – piątek, godz. 18:00

Otwarcie Parku Serwisowego
27 września 2019r. – piątek (wjazd od 17:00 do 20:00) 28 września 2019r. – sobota (wjazd od 5:00 do 7:00) Istebna, Parking – Kompleksu ZAGROŃ, Zaolzie 1588

Start Rajdu
27 września 2019r. – piątek, godz. 18:50 PKC-0 Wisła, Plac Hoffa

Meta Rajdu i Ceremonia Rozdania Nagród
28 września 2019r. – sobota, godz. 16:38 PKC-7C Istebna, amfiteatr przy skoczni,

Badanie Kontrolne BK-2 (szczegółowe)
28 września 2019r. – sobota, godz. 17:00
Warsztat Samochodowy, AUTO-SERWIS Kowalczyk, Istebna 1702 GPS: N 49°38’207″ E 18°53’100″

Opublikowanie Klasyfikacji Prowizorycznej
28 września 2019r. – sobota, godz. 19:00 Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Istebna, Kompleks ZAGROŃ, Zaolzie 1588
strona rajdu: www.rajd-wisly.pl

Opublikowanie Klasyfikacji Końcowej
28 września 2019r. – sobota, godz. 19:30 Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Istebna, Kompleks ZAGROŃ, Zaolzie 1588
strona rajdu: www.rajd-wisly.pl

Partnerzy