Utrudnienia w ruchu podczas rajdu

W dniach 27 i 28 września br. roku na drogach miasta Wisły i gmin: Istebna, Milówka oraz Rajcza, na potrzeby przeprowadzenia Odcinków Specjalnych wyłączone z ruchu drogowego będą wskazane poniżej ulice.

  • W dniu 27.09.2019 w godzinach: 17:30 – 22.00 zamknięty zostanie ruch drogowy w Wiśle na ulicach: Olimpijska, 11-go Listopada, Partecznik, Górnośląska, Kamienna.
  • W dniu 28.09.2019 w godzinach 07:00 – 17:00 zamknięty zostanie ruch drogowy w Istebnej: Zaolzie, Raztoka, Mlaskawka, Rdzawka, Przełęcz Koniakowska.
  • W dniu 28.09.2019 w godzinach 07:30 – 17:30 zamknięty zostanie ruch drogowy w Milówce i Rajczy: Szare, Kasperki, Krutaki, Pawliczne, Tarliczne, Kępki, Urbanki, Madejka, Przełęcz Kotelnica w kierunku Nieledwii.

Mapy Odcinków Specjalnych opublikowane są od dnia 23.09.2019 na stronie http://wisla.rsmsl.pl/kibice/mapy/
Automobilklub Śląski organizator rajdu, gorąco prosi mieszkańców, przez które przebiega trasa odcinka specjalnego o zaplanowanie wyjazdów i przyjazdów oraz podróży w taki sposób, aby uniknąć dróg wyłączonych z ruchu.
Zwracamy się również z apelem o zdrowy rozsądek i zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zmagań załóg biorących udział w rajdzie.
Warto również przypomnieć, że po przejeździe samochodu oznaczonego literą „C” pod żadnym pozorem nie wolno przechodzić przez trasę odcinka, a także wychodzić poza strefy wyznaczone taśmami. Dodatkowo nie wolno wjeżdżać na trasę odcinka samochodami, ani innymi środkami transportu, nawet rowerami.
Organizator prosi kibiców, a także osoby mieszkające przy trasie o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt domowych.
Ważne jest również respektowanie wszystkich poleceń ludzi czuwających na bezpiecznym przeprowadzeniem rajdu.
W czasie zamknięcia dróg pamiętamy o bezpieczeństwie innych. W razie pilnej potrzeby udzielenia pomocy medycznej czy ratunkowej prosimy o skontaktowanie się z najbliższym sędziom stojącym na zabezpieczeniu i poinformowanie go o takiej konieczności. Na starcie odcinka posiadamy odpowiednie służby ratunkowe, które zostaną uruchomione, aby pomóc innym.

W ZWIĄZKU Z RAJDEM SAMOCHODOWYM PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. PROSIMY NIE RYZYKOWAĆ!

Za wynikające utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.
Zarząd Automobilklubu Śląskiego tel. 693-340-374

Partnerzy