Tablica ogłoszeń

Komunikaty
Komunikat nr 3 ZSS / 27.09.2019 17:00 Pobierz plik PDF
Komunikat nr 2 Dyrektora Rajdu / 27.09.2019 15:00 Pobierz plik PDF
Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu / 26.09.2019 22:00 Pobierz plik PDF
Informacje
Harmonogram i porządki posiedzeń ZSS - 4. runda RSMŚl 2019 Pobierz plik PDF
Informacja dyrektora rajdu nr 1 - Harmonogram parku przedstartowego / 27.09.2019 12:00 Pobierz plik PDF
Harmonogram badania kontrolnego - 4. runda RSMŚl 2019 / 25.09.2019 20:00 Pobierz plik PDF
Harmonogram odbioru administracyjnego - 4. runda RSMŚl 2019 / 25.09.2019 20:00 Pobierz plik PDF
Decyzje
Decyzja ZSS nr 4 / 28.09.2019 14:00 Pobierz plik PDF
Decyzja ZSS nr 3 / 28.09.2019 12:20 Pobierz plik PDF
Decyzja ZSS nr 2 / 28.09.2019 7:45 Pobierz plik PDF
Decyzja ZSS nr 1 / 27.09.2019 7:45 Pobierz plik PDF
Decyzja dyrektora rajdu nr 1 / 28.09.2019 9:30 Pobierz plik PDF
Listy
Lista startowa - PKC 1B Pobierz plik PDF
Lista startowa - PKC 0 Pobierz plik PDF
Lista Zgłoszeń Rajdu Wisły 2019 - 4. rundy RSMŚL 2019 / 25.09.2019 19:00 Pobierz plik PDF
Lista Zgłoszeń Rajdu Wisły 2019 - 4. rundy HPP 2019 / 25.09.2019 19:00 Pobierz plik PDF

Partnerzy